Prisvarsel

Varsler med dette om prisjusteringer fra og med 1.juli 2023.

Vi vet heller ikke denne gangen hvor mye de forskjellige produktgruppene justeres. Innkjøpspriser, råvarepriser, tilgjengelighet og valuta er faktorer som vil påvirke den endelige justeringen.

 Endelige prisfiler vil være klare medio juni.


tilbake

Your Browser does not support this Website

Please use another Browser like MS Edge, Google Chrome, Firefox etc ...