Kuldemedieavgift 2023

Kuldemedie GWP Rev.4 Avgift 2022 Avgift 2023 Brann klasse
R-32 675 517 644,50 A2L
R-134a 1430 1095 1237,60 A1
R-404A 3922 3004 3775,90 A1
R-407C 1774 1359 1542,20 A1
R-407F 1825 1397 1589,80 A1
R-410A 2088 1599 1827,80 A1
R-448A 1387 1061 1211,90 A1
R-449A 1397 1069 1220,50 A1
R-450A 604 460 520,70 A1 
R-452A 2141 1639 2073,00 A1
R-454B 466 356 444,00 A1
R-454C 145,5 111 138,60 A1
R-513A 631 482 545,50 A1
HFO-1234yf 4 0 0,00 A2L
HFO-1234ze 7 0 0,00 A2L
CO2 0 0 0,00 A1
         
Statlig avgift pr. CO2 tonn 591   766,01  
Det ble ikke funnet noen produkter til denne filtreringen!

Your Browser does not support this Website

Please use another Browser like MS Edge, Google Chrome, Firefox etc ...