Spørreskjema F-gass kunder

Schløsser Møller Kulde AS er som importør/selger av HFK gasser omfattet av F-gass forskriften. Dette regelverket pålegger oss å kontrollere om våre kunder/kjøpere av gass innehar bedriftssertifisering for F-gass i sine selskap eller eller driver virksomhet som ikke har krav til sertifisering ihht. regelverket.

Last ned skjemaet under, fyll ut nødvendig informasjon og returner til oss pr. mail eller post.

Spørreskjema kundekategori F-gass

Det ble ikke funnet noen produkter til denne filtreringen!

Your Browser does not support this Website

Please use another Browser like MS Edge, Google Chrome, Firefox etc ...