Sorte og hvite preisolerte kobberrør fra Freddox

Prisvarsel

Varsel om prisjustering f.o.m. 1. juli 2023

Prisvarsel

Varsel om prisjustering f.o.m. 1. januar 2023

Prisvarsel

Prisvarsel gjeldende fra 01.07.2022
Prisliste 2022 - Mitsubishi Heavy Industry klimaprodukter
Ny leverandør på Cu-fittings fra Jan. 2022
Ny prisjustering fra 01.01.22
Varsel om prisøkning

Ny nettbutikk!

Schløsser Møller Kulde har gleden av å presentere ny nettbutikk!
Kjære kunder! I år som i fjor støtter vi Leger uten Grenser for den utrolige jobben de gjør. Dette gjøres istedenfor å sende julekort til våre kunder.
SMK vil fra og med 1.januar 2021 øke de generelle prisene med 5-7%.
Når det gjelder kuldemedieavgiften så er det lagt inn 8,6% økning i statsbudsjettet.
Etter en turbulent vår har den Norske kronen gradvis styrket seg. Dette gjør at vi velger å redusere våre listepriser vesentlig.
Kronekursen er fortsatt ustabil, så vi vil sende ut nye listepriser i juli med virkning fra 1 august.
Vi Flytter - Til alle våre kunder og samarbeidspartnere

Your Browser does not support this Website

Please use another Browser like MS Edge, Google Chrome, Firefox etc ...