Nedjustering av priser

Etter en turbulent vår har den Norske kronen gradvis styrket seg.

Dette gjør at vi velger å redusere våre listepriser vesentlig.
Kronekursen er fortsatt ustabil, så vi vil sende ut nye listepriser i juli med virkning fra 1 august.


tilbake

Your Browser does not support this Website

Please use another Browser like MS Edge, Google Chrome, Firefox etc ...