Varsel om prisøkning

Varsel om prisstigning
På grunn av prisøkninger fra mange av våre underleverandører grunnet økte råvarepriser, ser vi oss desverre nødt til å øke prisene på mange av våre produktgrupper. Prisøkningen vil være gjeldende fra og med 1.juli 2021. Ta kontakt med oss for komplett oversikt på hvilke produkter dette gjelder for.

I vår nettbutikk vil alltid gjeldene priser være oppdatert. Har du ikke innlogging? Kontakt oss på tlf. (+47) 23 37 93 00, webshop@smk.as eller fyll ut dette registreringskjema.


tilbake

Your Browser does not support this Website

Please use another Browser like MS Edge, Google Chrome, Firefox etc ...